Stefanos Pizzaria

Et pizzaria på Nørrebro

Vi laver om fra 6.- 26 nov. Ses igen efter renovering